Årets gang - HH3

Studieretningsprojekt

Studieretningsprojektet (SRP) er en stor, skriftlig opgave, der skrives i mindst to fag med udgangspunkt i mindst ét studieretningsfag (A-niveau) i kombination med et eller flere studieretningsfag eller med dansk eller engelsk. Du får udpeget en eller to vejledere, som hjælper dig undervejs. Selve opgaveskrivningen finder sted før jul, hvor du får to sammen­hæng­ende uger til at færdiggøre din opgave. Studieretningsprojektet rettes af én af dine lærere og en censor fra et andet gymnasium. SRP tæller dobbelt på dit eksa­mens­bevis.

Det internationale område

Det internationale område (DIO) er et flerfagligt forløb mellem fagene samtidshistorie, dansk, international økonomi og engelsk (evt. 2. fremmed­sprog, hvis det er dit studieretningsfag). Forløbet afsluttes med en skriftlig rapport.

Sidste skoledag

Den sidste skoledag på HH3 markeres med fælles morgenmad og underholdning i kantinen.

Dimissionsfest

Det er en tradition, at 3. års eleverne holder gallafest i smoking og lange kjoler for at blive fejret med champagne, tre-retters menu, musik og dans.

Dimission

At dimittere betyder ”at sende bort”. Vi sender jer bort, når I er blevet handels­studenter. Dimissionen foregår i Det Musiske Hus i Frederikshavn, hvor du får du udleveret eksamensbevis - og der holdes taler.