REDSKABER TIL EFFEKTIV LEDELSE

En uddannelse i ‘Redskaber til effektiv ledelse’ er for dig, der vil udvikle dine lederkompetencer. Du lærer blandt andet at håndtere konflikter, gennemføre forhandlinger og lede dynamiske forandringsprocesser. Herudover lærer du at håndtere vanskelige samtaler som for eksempel omsorgssamtalen, den lovpligtige og sygefraværssamtalen, hvor vi sætter fokus på en fastholdende indsats til reduktion af sygefravær.

Ledelsens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Fagkode: 47752
Varighed: 2 dage

Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Deltageren kan i ledelsesfunktionen gennem sit kendskab til konflikter og reaktioner på disse forebygge og løse konflikter. Deltageren kan afdække kerneproblemstillingen i en konflikt. Endvidere kan deltageren gennemføre udfordrende samtaler, der kan rumme konfliktpotentiale.

 

Ledelse af forandringsprocesser

Fagkode: 43472
Varighed: 3 dage

Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau. I jobfunktionen indgår:

  • Anvendelse af optimale problembehandlingsteknikker i den konkrete situation.
  • Værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske forandringsprocesser.
  • Lederroller i forandringsprocessen.

 

Lederens forhandlingsteknik

Fagkode: 43575
Varighed: 3 dage

Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Deltageren kan, som et element i ledelsesfunktionen, gennemføre forhandlinger med f.eks. kunder og leverandører på det operationelle niveau. I jobfunktionen indgår:

  • Kendskab til forskellige forhandlingssituationer, der typisk opstår i rollen som leder.
  • Bevidsthed og valg af forskellige forhandlingsstile.
  • Analysering af forhandlingssituationers udvikling og identificering af de forskellige faser.
  • Anvendelse af forskellige spørge- og lytteteknikker, der styrker egen forhandlingsposition.

 

Lederens værktøjer til håndtering af sygefravær

Fagkode: 41386
Varighed: 2 dage

Ledere i virksomheder med en aktiv arbejdsmiljøpolitik.

Deltageren kan, som en del af sin ledelsesopgave, aktivt håndtere sygefravær i overensstemmelse med virksomhedens fraværspolitik, retningslinjerne for sygefravær og relevant lovgivning. I forlængelse heraf kan deltageren gennemføre sygefraværssamtaler, herunder den vanskelige samtale, omsorgssamtalen og den lovpligtige samtale og har indsigt i alternative beskæftigelsesmuligheder fx fleksjob. Deltageren er bevidst om ledelsens – og dermed sin egen betydning – som rollemodel og vigtigheden af at udøve både en forebyggende og en fastholdende indsats til reduktion af sygefravær.