EUD Student

EUD Student

EUD

EUD student = EUS

Erhvervsuddannelse for studenter

Har du afsluttet en STX, HF, HTX eller HHX? Vil du gerne have en erhvervskarriere inden for kontor, handel eller detail? Så er EUS et målrettet forløb for dig, der ønsker at supplere din gymnasiale uddannelse med en erhvervsuddannelse, da den giver dig en kort og målrettet vej mod en elevplads på kontor, i en handelsvirksomhed eller i detailbranchen.

På EUS-forløbet vil du opnå teoretisk og praktisk indsigt. Du kommer til at arbejde i en simuleret virksomhed, hvor du skal udarbejde materiale og løse arbejdsopgaver, der er typiske for den brancheretning, du har valgt.  Du vælger din brancheretning i forbindelse med din tilmelding til EUS via. www.optagelse.dk.

HOLDSTART

 • 24. oktober 2018 - EUS-10, for studenter fra STX, HTX, HF
 • 29. november 2018 - EUS-5, for HHX
 • 1. april 2019 - EUS-10, for studenter fra STX, HTX, HF
 • 14. maj 2019, for HHX

Afhængig af din gymnasiebaggrund skal du enten på et 5 eller 10 ugers forløb. Har du en STX, HF eller en STX er EUS – 10 uger forløbet du skal søge ind på. Er din baggrund en HHX skal du søge ind på EUS – 5 uger.

BRANCHERETNINGER

Kontor - for dig, som ønsker at blive: 

 • Administrationselev
 • Advokatsekretærelev
 • Lægesekretærelev
 • Offentlig administrationselev
 • Rejselivselev
 • Revisionselev
 • Spedition- og shippingelev
 • Økonomielev

Handel - for dig, som ønsker at blive:

 • Handelsassistent, salgselev
 • Indkøbsassistentelev
 • Logistikassistentelev

Detail - for dig, som ønsker at blive:

 • Salgsassistent-/salgsassistentelev med profil 
 • Blomsterdekoratørelev
 • Dekoratør-/visual merchandiserelev

PRAKTIK

Når du har afsluttet dit EUS-forløb, skal du finde en elevplads, hvis du ikke allerede har en. Det får du råd og vejledning til af Frederikshavn Handelsskoles praktikkonsulent.

I praktikperioden veksles der mellem praktisk oplæring i virksomheden og efterfølgende skoleforløb på Handelsskolen. Du behøver ikke at have indgået en praktikaftale med en virksomhed før du begynder på forløbet.

Har du ikke en praktikplads/uddannelsesaftale, har du mulighed for at komme i skolepraktik. 

Læs mere om skolepraktik

EUS – 5 UGER FOR HANDELSSTUDENTER (HHX)

Med en HHX som baggrund kan du med EUS-5 uger, blive klar til at komme ud i erhvervslivet som elev på fem uger. Du vil modtage undervisningen i specialefagene inden for den fagretning, du har valgt; kontor, handel eller detail.

Du afslutter EUS-5 uger med en grundforløbsprøve, som du skal bestå, for at kunne starte på din elevlads.

Bliv elev

EUS – 10 UGER FOR STUDENTER (STX, HF, HTX)

Med en STX, HF eller en HTX som baggrund kan du med EUS-10 uger, blive klar til at komme ude i erhvervslivet som elev på ti uger. Du vil modtage undervisning i afsætning, økonomi, IT og i uddannelsesspecifikke fag, som retter sig efter dit valgte fagområde; kontor, handel eller detail.

Du afslutter EUS-10 uger med en grundforløbsprøve, som du skal bestå, for at kunne starte på din elevlads, og derudover skal du op i et af de tre grundfag.

Bliv elev

Adgangskrav

Bestået STX, HTX, HF / HHX

Varighed

10 uger / 5 uger

Økonomi

SU

Bliv elev

GRUNDFAG
EUS-forløbet er sammensat af tre grundfag og ét uddannelsespecifikt fag:

Erhvervsøkonomi C
Afsætning C
Informationsteknologi C
Uddannelsesspecifikke fag (inden for detail, handel og kontor) 

KONTAKT STUDIEVEJLEDER:

Bettina Lauridsen Hägele

blha@fhavnhs.dk

2448 3831

Jimmi E. Nielsen

jini@fhavnhs.dk

6169 2595