Relevante links

Elektronisk tilmeldingsblanket på optagelse.dk

Vær opmærksom på at online optagelse kræver en digital signatur.

 

Sådan bliver du en del af handelsgymnasiet

Du kan blive optaget på handelsgymnasiet efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder en række betingelser:

  • Optagelse efter 9. klasse: Kræver afgangsprøve i fagene dansk, matematik, engelsk og 2. fremmedsprog samt fysik og kemi.
  • Optagelse efter 10. klasse: Kræver 10. klasseprøve eller folkeskolens afgangsprøve i fagene dansk, engelsk og matematik.
  • Går du ikke går i skole på det tidspunkt, hvor du søger optagelse på handelsgymnasiet, er det handelsgymnasiet, der vurderer dine kvalifikationer. Denne vurdering kan føre til, at du 1) umiddelbart optages på uddannelsen 2) skal til en optagelsesprøve.

Uddannelsesplan

Sammen med din UU-vejleder skal du udarbejde en uddannelsesplan. Vurdere din skole, at du kanl fortsætte til handelsgymnasiet, bliver du optaget. Indstiller 9. eller 10. klasses-skolen dig til en optagelsesprøve, skal du forvente, at du skal kvalificere dig til optagelse på handelsgymnasiet gennem en optagelsesprøve.

Tilmelding

Vi opfordrer altid kommende elever til at bruge den elektroniske tilmeldingsblanket på www.optagelse.dk. Du finder det skema, der passer til din situation, og du kan udfylde skemaet direkte på din computer - eller du kan vælge at udskrive det. Vælger du at udskrive skemaet, skal du underskrive det, inden du sender det til os på adressen: Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn.